DODATNA OPREMA

ZA CENTRALNE MOTORE

BLINDINO

najveći stepen sigurnosti,
sigurnosna aluminijumska kutija
sa prekidačem i deblokadom kutije

MULTIBOX

kutija sa prekidačem
i deblokadom

LEVERBOX

kutija sa prekidačem
ili deblokada polugom

KLJUČ PREKIDAČ ACM

sa i bez deblokade, postoji u verziji
ABS i aluminijumskog kućišta

ALUMINIJUMSKI TASTER

jednostruki nadzidni, za upravljanje
motorom bez centrale

ALUMINIJUMSKI TASTER

dvostruki nadzidni, za upravljanje
motorom bez centrale